0917.682.727

Hệ thống phân phối hàng xuất khẩu

THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Company: CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIMI

Address: 7-6-6, Minamihonmachi, Yao-shi, Osaka, 581-0081, Japan

THỊ TRƯỜNG MỸ

Company: H&T SEAFOOD, INC

Address: 5598 Lindbergh Lane, Bell, CA 90201, USA