0917.682.727

Hiển thị tất cả 5 kết quả

khăn giấy đa năng cho bé

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

120,000 

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

110,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 hộp/thùng

29,900 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

25,000 

Khối lượng: 13,5 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

10,000