0917.682.727

Hiển thị tất cả 6 kết quả

giấy sạch gia bảo

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

550,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

149,500 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

125,000 

Khối lượng: 13,5 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

50,000 

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

120,000