0917.682.727

Hiển thị tất cả 5 kết quả

giấy rút đa năng WOOD BAMBOO 3 lớp 100 tờ

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

550,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

149,500 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

125,000 

Khối lượng: 13,5 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

50,000