0917.682.727

Hiển thị tất cả 19 kết quả

Sản phẩm

-13%

Khối lượng:

Đóng thùng:

1,300,000 

Khối lượng: 15gr/m2 (±2)

Đóng thùng: 200 sheets/bag

Giá: liên hệ

Khối lượng: 15gr/m2 (±2)

Đóng thùng: 180 sheets/box

Giá: liên hệ

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

550,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

149,500 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

125,000 

Khối lượng: 13,5 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

50,000 

Khối lượng: 100 gói x16gr

Đóng thùng: 5 túi/thùng

Giá: liên hệ

Khối lượng: 50 gói x 16gr

Đóng thùng: 10 túi/thùng

Giá: liên hệ

Khối lượng: 20 gói x 16gr

Đóng thùng: 24 túi/thùng

Giá: liên hệ

Khối lượng: 20 gói x 16gr

Đóng thùng: 24 hộp/thùng

Giá: liên hệ

Khối lượng: 15 gói x 16gr

Đóng thùng: 24 hộp/thùng

Giá: liên hệ

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

120,000 

Khối lượng: 14.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 lốc/thùng

110,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 hộp/thùng

29,900 

Khối lượng: 13.5 gr/m2

Đóng thùng: 10 gói/lốc - 72 lốc/thùng

35,000 

Khối lượng: 15 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

25,000 

Khối lượng: 13,5 g/m2

Đóng thùng: 60 gói/thùng

10,000